Allmänna Villkor

 1. Cyklarna skall i möjligaste mån vara rengjorda i drivlinan, avgift för rengöring kan utgå om det bedöms nödvändigt för att kunna utföra reparationen.
 2. Barnsitsar, korgar m.m. som går att, bör avmonteras innan inlämning. Vi har begränsat utrymme och tar inget ansvar för kvarlämnat lösöre. Avgift för demontering kan utgå om det behövs för att kunna utföra reparationen.
 3. Inlämning av bokad reparation sker på bokningsdagen/-tiden eller dagen innan mellan 17.00-17.45, om inte annat överenskommits.
 4. Reparerade cyklar förvaras i 2 vardagar från det att SMS skickats till kund, därefter utgår förvaringsavgift om 50 kronor per dygn i 2 dagar, därefter 100 kronor per dygn i 2 dagar, därefter 200 kronor per dygn.
 5. För reparerade cyklar ansvaras i max 14 dagar.
 6. Prisangivelser för reparationer är uppskattningar av tidsåtgången för varje moment.
  Vi anstränger oss för att ge ett så korrekt pris som möjligt vid inskrivningen, men vi kan behöva justera priset under arbetets gång om nya fel hittas.
  Vi försöker då ta kontakt med kunden om inte en budgettak överenskommits.
  Det händer också att vi justerar priset nedåt, då kontaktar vi inte kunden 🙁
Back to Top