Tack för att du vill boka en service hos oss!

Vänligen läs igenom nedanstående.

VÅR FILOSOFI

”Er säkerhet, vår yrkesstolthet.”

Alla vi som jobbar på Enskede Cykel har mångårig erfarenhet av att cykelpendla, ett par av oss har tidigare jobbat som cykelbud.

Vi förstår värdet och vikten av en trafiksäker, problemfri cykel.
Vi lämnar inte ut en cykel vi inte själva skulle tänka oss att cykla på.

”Ingenting i onödan, allting som behövs.”

Med det i åtanke har vi tagit fram en 16-punktslista med delarna på en cykel som måste fungera för att den ska vara trafiksäker.
När du bokar service hos oss går vi igenom cykeln enligt listan och åtgärdar sedan det som behövs.

Om inget behöver åtgärdas betalar du 400 kronor för kontrollen.
Vid åtgärder betalar du enligt prislista eller timtaxa (vid extra krävande arbeten).

Back to Top