Det Här Kontrollerar Vi

 

 

 

 

 

 

 

1. Styrlager, ska röra sig smidigt och inte glappa (åtgärdas vid Besiktning)
2. Styre, ska sitta fast med rätt hårdhet i åtdragning (åtgärdas vid Besiktning)
3. Sadel, ska sitta fast med rätt hårdhet i åtdragning (åtgärdas vid Besiktning)
4. Nav, ska röra sig smidigt och inte glappa
5. Däck, ska varken vara utslitet, sprucket eller trasigt vid kanttråd m.m.
6. Hjul, fälgar och ekrar ska vara hela och rätt spända
7. Vevlager, ska röra sig smidigt och inte glappa
8. Kugghjul fram, ska inte vara nedslitna
9. Kedja, ska inte vara sliten
10. Kugghjul bak, ska inte vara nedslitna
11. Bromsar, måste ge god bromsverkan
12. Vajrar och höljen, ska vara hela och röra sig smidigt
13. Pedaler, ska röra sig smidigt och inte glappa
14. Ringklocka, måste fungera enligt lag. Vi monterar ny om den inte fungerar
15. Handtag, ska sitta fast
16. Reglage, ska vara i funktion
17. Diverse muttrar/skruvar (för t.e.x. skärmstag, pakethållare) gås igenom och dras åt (åtgärdas vid Besiktning)

Servicekategorier

 1. Godkänd Service – vi kontrollerar cykeln enligt ovanstående schema och åtgärdar det som behövs. 3 månaders garanti på cykelns funktion (gäller ej slitagedelar).
 2. Offert– vi kontrollerar cykeln enligt ovanstående schema, gör en grov uppskattning av kostnaden och meddelar dig via SMS. Tidsåtgång ca. 30 minuter. Kostnad 400 kronor som betalas i förskott och dras av om du väljer att genomföra servicen. 3 månaders garanti på cykelns funktion (gäller ej slitagedelar).
 3. Enligt Överenskommelse – Vi gör endast det du specifikt ber om. Ingen garanti på cykelns kompletta funktion utgår på dessa typer av arbeten, men vi utför självklart alltid ett så bra jobb vi kan utifrån förutsättningarna.

 

Allmänna Villkor

  1. En cykel per bokning.
  2. Bokade cyklar servas enligt listan ovan och det erhålls då 3 månaders garanti på servicen. Gäller ej slitagedelar/punktering.
  3. På cyklar inlämnade via drop-in åtgärdas endast enklare fel, ytterligare servicebehov som upptäcks lagas i mån av tid. Vid större servicebehov kan vi hänvisa till en bokning.
  4. Under vår/sommar: alla cyklar yttvättas i cykeltvätten innan service, kostnad 95 kronor. Detta inkluderar miljöavgift för källsortering samt förbrukningsmaterial som används i verkstaden. Kunden är välkommen att använda tvätten själv innan inlämning, självservice kostnad 50 kronor.
  5. Cyklarna skall i möjligaste mån vara rengjorda i drivlinan, avgift för rengöring kan utgå om det bedöms nödvändigt för att kunna utföra kontroll/reparation.
  6. Barnsitsar, korgar, belysning m.m. som går att plocka av utan att använda verktyg, bör tas av innan inlämning.
   Vi har begränsat utrymme och tar inget ansvar för kvarlämnat lösöre. Avgift för demontering kan utgå om det behövs för att kunna utföra kontroll/reparation.
  7. I händelse att kund väljer att avbryta pågående reparation/transport skall ersättning erläggas för den tid vi lagt ner samt för eventuellt monterat material som som ej går att demontera/återanvända.
  8. När en cykel är färdiglagad skickas ett SMS till kunden.
   Cyklar förvaras 48 timmar efter SMSet (24h under högsäsong maj-september), helgdagar räknas ej. Därefter utgår 2 stycken påminnelser (1 per dygn) varefter beloppet samt avgifter faktureras.
   Om kunden ej erhållit SMS/telefonsamtal efter 24 timmar från inlämnandet uppmanas kunden att ringa verkstaden.
  9. För reparerade cyklar ansvaras i max 14 dagar.
Back to Top