Det Här Kollar Vi Vid Bokad Service

 

 

 

 

 

 

 

1. Styrlager, ska röra sig smidigt och inte glappa (åtgärdas utan extra kostnad)
2. Styre, ska sitta fast med rätt hårdhet i åtdragning (åtgärdas utan extra kostnad)
3. Sadel, ska sitta fast med rätt hårdhet i åtdragning (åtgärdas utan extra kostnad)
4. Nav, ska röra sig smidigt och inte glappa
5. Däck, ska varken vara utslitet, sprucket eller trasigt vid kanttråd m.m.
6. Hjul, fälgar och ekrar ska vara hela och rätt spända
7. Vevlager, ska röra sig smidigt och inte glappa
8. Kugghjul fram, ska inte vara nedslitna
9. Kedja, ska inte vara sliten
10. Kugghjul bak, ska inte vara nedslitna
11. Bromsar, måste ge god bromsverkan
12. Vajrar och höljen, ska vara hela och röra sig smidigt
13. Pedaler, ska röra sig smidigt och inte glappa
14. Ringklocka, måste fungera enligt lag. Vi monterar ny om den inte fungerar
15. Handtag, ska sitta fast
16. Reglage, ska vara i funktion

Vid åtgärder betalar du enligt prislista eller timtaxa (vid extra krävande arbeten).
Är du en hemmamekaniker som vill att vi bara gör specifika saker, ring oss innan (08-648 41 70, val 2 verkstaden).

 

Allmänna Villkor

 1. En cykel per bokning.
 2. Bokade cyklar servas enligt listan ovan och det erhålls då 3 månaders garanti på servicen. Gäller ej slitagedelar/punktering.
 3. På cyklar inlämnade via drop-in åtgärdas endast enklare fel, ytterligare servicebehov som upptäcks lagas i mån av tid.
 4. Alla cyklar yttvättas i cykeltvätten innan service, kostnad 95 kronor. Detta inkluderar miljöavgift för källsortering samt förbrukningsmaterial som används i verkstaden. Kunden är välkommen att använda tvätten själv innan inlämning, självservice kostnad 50 kronor.
 5. Cyklarna skall i möjligaste mån vara rengjorda i drivlinan, avgift för rengöring kan utgå om det bedöms nödvändigt för att kunna utföra kontroll/reparation.
 6. Barnsitsar, korgar m.m. som går att, bör plockas av innan inlämning. Vi har begränsat utrymme och tar inget ansvar för kvarlämnat lösöre. Avgift för demontering kan utgå om det behövs för att kunna utföra kontroll/reparation.
 7. Inlämning sker på bokningsdagen/-tiden eller dagen innan mellan 16.00-17.45, om inte annat överenskommits.
 8. I händelse att kund väljer att avbryta pågående reparation/transport skall ersättning erläggas för den tid vi lagt ner samt för eventuellt monterat material som som ej går att demontera/återanvända.
 9. När en cykel är färdiglagad skickas ett SMS till kunden.
  Cyklar förvaras 48 timmar efter SMSet (24h under högsäsong maj-september), helgdagar räknas ej. Därefter utgår påminnelseavgift om 50 kronor per dygn i 2 dagar, därefter 100 kronor per dygn i 2 dagar, därefter 200 kronor per dygn.
  Om kunden ej erhållit SMS/telefonsamtal efter 24 timmar från inlämnandet uppmanas kunden att ringa verkstaden.
 10. För reparerade cyklar ansvaras i max 14 dagar.
Back to Top