Allmänna Villkor

  1. Cyklarna skall i möjligaste mån vara rengjorda i drivlinan, avgift för rengöring kan utgå om det bedöms nödvändigt för att kunna utföra reparationen.
  2. Barnsitsar, korgar m.m. som går att, bör avmonteras innan inlämning. Vi har begränsat utrymme och tar inget ansvar för kvarlämnat lösöre. Avgift för demontering kan utgå om det behövs för att kunna utföra reparationen.
  3. Inlämning av bokad reparation sker på bokningsdagen/-tiden eller dagen innan mellan 16.30-17.45, om inte annat överenskommits.
  4. I händelse att kund väljer att avbryta pågågende reparation/hämtning skall ersättning erläggas för den tid vi lagt ner samt för eventuellt material som monterats som ej går att demontera/återanvända.
  5. När en cykel är färdiglagad skickas ett SMS till kunden.
    Cyklar förvaras 48 timmar efter SMSet (24h under högsäsong maj-augusti), helgdagar räknas ej. Därefter utgår förvaringsavgift om 50 kronor per dygn i 2 dagar, därefter 100 kronor per dygn i 2 dagar, därefter 200 kronor per dygn.
    Om SMS/telefonsamtal ej erhållits efter 24 timmar från inlämnandet uppmanas kunden att ringa verkstaden.
  6. För reparerade cyklar ansvaras i max 14 dagar.
Back to Top