KAMPANJVILLKOR

  1. PowerBar. Köp 3, ta en valfri fjärde PowerBar-produkt gratis (gäller ej flaskor). Köp 5, ta en sjätte valfri PowerBar-produkt gratis (gäller ej flaskor) och få en PowerBar-flaska.

  ALLMÄNNA VILLKOR

  1. Cyklarna skall i möjligaste mån vara rengjorda, avgift för rengöring kan utgå om det bedöms nödvändigt för att kunna felsöka/utföra reparation.
  2. Barnsitsar, korgar, belysning m.m. som, utan att använda verktyg, går att plocka av, bör innan inlämning avlägsnas. Vi har begränsat utrymme och tar inget ansvar för kvarlämnat lösöre.
  3. Inlämning av bokad reparation sker på bokningstiden om inte annat överenskommits.
  4. Muntlig prisuppskattning är ej att betrakta som offert. En prisuppskattning kan diffa +/- 50%.
  5. I händelse att kunden väljer att avbryta pågående reparation skall ersättning erläggas för den tid vi lagt ner samt för monterat material som ej går att demontera eller återanvända. Cykeln skall hämtas inom 24 timmar, efter detta utgår förvaringsavgift om 440 kronor per påbörjat dygn.
  6. När en cykel är klar att hämtas skickas ett SMS.
   Cyklar förvaras dagen för SMS:et plus 2 vardagar, därefter utgår en förvaringsavgift om 495 kronor per påbörjat dygn.
  7. För inlämnade cyklar ansvaras i högst 3 månader, efter detta anses cykeln förverkad av kund och läggs ut till försäljning. Köpeskillingen tillfaller Enskede Cykel. En faktura för förvaring skickas till kund.
  8. Personer under 18 år behöver målsmans medgivande.


  GARANTISERVICE

  1. Vi åtar oss att med ditt förtroende titta igenom hela cykeln utifrån ett drifts- och säkerhetsperspektiv.
  2. Du betalar bara för det vi åtgärdar och du betalar en fast arbetskostnad för varje arbetsmoment baserad på normal tidsåtgång, oavsett hur lång tid arbetsmomentet tar.
  3. Du får 3 månaders funktionsgaranti på cykeln. Om vi missat något betalar du endast för eventuellt material som behövs, inte för arbetet.
  4. För punktering lämnas inga garantier.
   

  DROP-IN

  1. Vi åtgärdar endast enklare problem och det kunden ber oss om. I mån av tid och om kunden vill kan vi göra en Garantiservice (se ovan).
  2. Ingen 3-månaders funktionsgaranti (se ovan) utgår på cykeln.


  LIVSTIDS SERVICE VID KÖP AV NY CYKEL

  1. Gäller endast cyklar inköpta 2021 eller senare.
  2. Gäller endast om cykeln servas av oss minst 2 gånger per år, med minst 3 månaders mellanrum.
  3. Gäller ej däck/slang.
  4. Gäller ej om kunden har med sig eget material.
  5. Gäller ej av kunden önskade komfortförändringar.


  VÄX MED ENSKEDE CYKEL

  1. Gäller nya barn & juniorcyklar köpta hos oss.
  2. Cykeln ska lämnas in för service minst två gånger, en tvåmånadersservice då vi efterdrar allting på cykeln och en i slutet av säsongen.
  3. Vi förbehåller oss rätten att göra avdrag på summan utifrån skador på cykeln som inte är normalt slitage.
  4. Vi köper tillbaka den gamla cykeln för högst 50% av försäljningssumman, går igenom den i verkstaden och säljer den som begagnad. Köpeskillingen tillfaller Enskede Cykel.

  Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

  Tillbaka till toppen